شیمی زندگی پاورپوینت های کامل و حرفه ای زندگی با زمین پاک

پاورپوینت آماده در مورد ابرخازن ها و روش های افزایش ظرفیت و انرژی ابرخازن ها

پاورپوینت آماده در مورد ابرخازن ها و روش های افزایش ظرفیت و انرژی ابرخازن ها این فایل حاوی 71 اسلاید کامل و حرفه ای در زمینه ابرخازن ها می باشد که علاوه بر سمینار کلاسی برای یادگیری و فهم روش های افزایش ظرفیت و انرژی در زمینه ابرخازن ها مفید خواهد بود. مطئنا خوانندگان این فایل دید وسیع تری در مورد ابرخازن ها خواهند داشت. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان 10,200 تومان 15% تخفیف

جزوه بسیار کامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای دانشجویان مهندسی مواد

جزوه بسیار کامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای دانشجویان مهندسی مواد جزوه بسیار کامل طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای دانشجویان مهندسی مواد در تعداد صفحات 190 که به طور کامل درباره مبانی امپدانس و تفسیر نتایج آن توضیح داده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 13,500 تومان 10% تخفیف

پاورپونت کامل روش های آنالیز گرمایی شامل TGA, DTA و DSC

پاورپونت کامل روش های آنالیز گرمایی شامل TGA, DTA و DSC پاورپونت کامل روش های آنالیز گرمایی شامل TGA, DTA و DSC شامل 111 اسلاید که اصول این روش ها به همراه تفسیر نتایج به شکل عالی توضیح داده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان 7,200 تومان 10% تخفیف

نرافزار XPS به همراه آموزش نرافزار به زبان فارسی و انگلیسی (casa xps)

نرافزار XPS به همراه آموزش نرافزار به زبان فارسی و انگلیسی (casa xps) نرافزار XPS به همراه آموزش نرافزار به زبان فارسی و انگلیسی (casa xps) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان 8,100 تومان 10% تخفیف

پاورپوینت آماده روش FE-SEM به زبان فارسی

پاورپوینت آماده روش FE-SEM به زبان فارسی این محصول شامل 32 اسلاید کامل و مفید در مورد روش پرکاربرد FE-SEM می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان 6,800 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت آماده روش XRF به زبان فارسی

پاورپوینت آماده روش XRF به زبان فارسی این محصول حاوی 20 اسلاید مفید و مختصر در مورد روش پرکاربرد XRF می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 6,300 تومان 10% تخفیف

پاورپوینت آماده انگلیسی روش XRD و EDS

پاورپوینت آماده انگلیسی روش XRD و EDS این محصول شامل 152 اسلاید کامل و حرفه ای روش XRD و EDS می باشد که اکثر مباحث مربوط به این تکنیک را تحت پوشش قرار می دهد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 9,000 تومان 10% تخفیف

پاورپوینت انگلیسی آماده روش BET و BJH

پاورپوینت انگلیسی آماده روش BET و BJH این محصول شامل 107 اسلاید خوب و منسجم در مورد اصول و کاربرد روش BET و BJH می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان 7,200 تومان 10% تخفیف

نرافزار gwyddion به همراه آموزش به زبان انگلیسی

نرافزار gwyddion به همراه آموزش به زبان انگلیسی این محصول شامل نرافزار مخصوص روش AFM به همراه آموزش این نرافزار می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,500 تومان 15% تخفیف

فایل Pdf کامل روش AFM به زبان فارسی

فایل Pdf کامل روش AFM به زبان فارسی این محصول حاوی 26 صفحه در مورد روش AFM می باشد که تقریبا تمامی موارد مربوط به این تکنیک را خیلی منظم و کامل آورده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان 7,200 تومان 10% تخفیف

پاورپوینت آماده XPS به زبان انگلیسی

پاورپوینت آماده XPS به زبان انگلیسی این محصول حاوی 57 اسلاید برای ارائه تکنیک XPS می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان 7,200 تومان 10% تخفیف

پاورپوینت آماده تکنیک TEM به زبان انگلیسی

پاورپوینت آماده تکنیک TEM به زبان انگلیسی این محصول شامل 52 اسلاید مفید در مورد تکنیک پرکاربرد TEM می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان 7,650 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت آماده تکنیک SEM به زبان انگلیسی

پاورپوینت آماده تکنیک SEM به زبان انگلیسی این محصول شامل 73 اسلاید خیلی مفید و کامل درباره تکنیک پرکاربرد SEM می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان 8,100 تومان 10% تخفیف

فایل pdf فارسی تکنیک DLS

فایل pdf فارسی تکنیک DLS این محصول شامل 17 صفحه کامل و منسجم در مورد تکنیک DLS و کاربردهای آن می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 5,400 تومان 10% تخفیف

فایل Word آماده در مورد لنزهای الکترومغناطیسی

فایل Word آماده در مورد لنزهای الکترومغناطیسی این محصول شامل 15 صفحه Word به زبان فارسی در مورد لنزهای الکترومغناطیسی می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان 6,800 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت آماده در مورد لنزهای الکترومغناطیسی

پاورپوینت آماده در مورد لنزهای الکترومغناطیسی این محصول حاوی 23 اسلاید مفید در مورد لنزهای الکترومغناطیسی می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 5,400 تومان 10% تخفیف

پاورپوینت آماده روش های آنالیز حرارتی DSC و DTA

پاورپوینت آماده روش های آنالیز حرارتی DSC و DTA این محصول شامل 28 اسلاید مفید در مورد روش های آنالیز حرارتی DSC و DTA می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 5,400 تومان 10% تخفیف

فایل Pdf آماده بسیار کامل روش FT-IR

فایل Pdf آماده بسیار کامل روش FT-IR این محصول شامل 55 صفحه بسیار کامل و به زبان فارسی در مورد روش FT-IR می باشد که به جرات یکی از کامل ترین فایل ها در این زمینه می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان 7,200 تومان 10% تخفیف

فایل Pdf آماده روش تولید الکترون بوسیله thermionic و field emission

فایل Pdf آماده روش تولید الکترون بوسیله thermionic و field emission این محصول شامل 29 صفحه متن pdf فارسی در مورد روش های تولید الکترون بوسیله thermionic و field emission می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 5,400 تومان 10% تخفیف

پاورپوینت آماده روش آنالیز FT-IR

پاورپوینت آماده روش آنالیز FT-IR این محصول شامل 47 اسلاید آموزشی روش آنالیز FT-IR می باشد که به طور کامل همه موارد در مورد این روش را تحت پوشش قرار داده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان 7,200 تومان 10% تخفیف

فایل Word گزارش روش SIMS

فایل Word گزارش روش SIMS این محصول شامل 19 صفحه word به زبان فارسی بسیار کامل در مورد روش آنالیز SIMS می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان 6,800 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت آماده روش آنالیز SIMS

پاورپوینت آماده روش آنالیز SIMS این محصول شامل 28 اسلاید آموزشی روش آنالیز SIMS می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 6,300 تومان 10% تخفیف

فایل word گزارش روش STM

فایل word گزارش روش STM این محصول شامل 10 صفحه word به زبان فارسی در مورد گزارش روش STM می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,500 تومان 10% تخفیف

پاورپوینت آماده روش STM

پاورپوینت آماده روش STM این محصول شامل 15 اسلاید مختصر و مفید در مورد روش STM می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,700 تومان 10% تخفیف

فایل word آماده گزارش روش اسپکتروسکوپی رامان

فایل word آماده گزارش روش اسپکتروسکوپی رامان این محصول شامل 30 صفحه کامل و به صورت فارسی در مورد اساس و کاربردهای روش اسپکتروسکوپی رامان می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 6,300 تومان 10% تخفیف

پاپورپوینت آماده روش AFM

پاپورپوینت آماده روش AFM این محصول حاوی 23 اسلاید آموزشی روش AFM می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان 3,825 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت آماده روش های آنالیز سطحی شامل XPS، AES، SIMS

پاورپوینت آماده روش های آنالیز سطحی شامل XPS، AES، SIMS این محصول شامل 67 اسلاید آموزشی روش های آنالیز سطحی شامل XPS، AES، SIMS می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان 7,200 تومان 10% تخفیف

پاپورپوینت آماده روش های نوری برای شناسایی مواد

پاپورپوینت آماده روش های نوری برای شناسایی مواد این محصول حاوی 70 اسلاید آموزشی روش های نوری برای شناسایی مواد می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 5,400 تومان 10% تخفیف

پاورپوینت آماده روش ميكروآناليز پروب اتمي EPMA

پاورپوینت آماده روش ميكروآناليز پروب اتمي EPMA این فایل حاوی 39 اسلاید آموزشی روش EPMA می باشد که اساس روش به همراه کاربردهای آن ذکر شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 5,400 تومان 10% تخفیف

پاورپونت کامل روش آنالیز سایز نانو مواد توسط روش DLS(PCS, QELS)

پاورپونت کامل روش آنالیز سایز نانو مواد توسط روش DLS(PCS, QELS) در این محصول روش آنالیز سایز نانو مواد توسط روش DLS(PCS, QELS) به طور کامل توضیح داده شده است  و شامل 93 اسلاید خیلی مفید و منسجم می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان 7,200 تومان 10% تخفیف

پاورپونت کامل روش های آنالیز مساحت سطح و تخلخل مواد شامل BET و BJH

پاورپونت کامل روش های آنالیز مساحت سطح و تخلخل مواد شامل BET و BJH این محصول شمل 79 اسلاید مفید در مورد روش های آنالیز مساحت سطح و تخلخل مواد شامل BET و BJH می باشد که در مورد اصول اولیه و تفسیر نتایج حاصل از این روش توضیح می دهد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان 7,200 تومان 10% تخفیف

پاورپونت کامل روش های آنالیز گرمایی شامل TGA, DTA و DSC

پاورپونت کامل روش های آنالیز گرمایی شامل TGA, DTA و DSC پاورپونت کامل روش های آنالیز گرمایی شامل TGA, DTA و DSC شامل 111 اسلاید که اصول این روش ها به همراه تفسیر نتایج به شکل عالی توضیح داده شده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان 7,200 تومان 10% تخفیف

اشنایی کامل با اصول و آنالیز مواد از طریق روش XPS

اشنایی کامل با اصول و آنالیز مواد از طریق روش XPS در این فایل به طور کامل درمورد روش XPS و کاربردهای آن و همچنین تفسیر طیف های آن مطالب خوبی ارائه شده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,500 تومان 10% تخفیف
تعداد صفحه(1):